Temporarily closed facility - Bich Chi blind massage

Bắt đầu từ 17 giờ ngày 08/8/2020 đến hết ngày 09/08/2020,

Massage người mù Bích Chi sẽ tạm đóng cửa do có việc gia đình và sẽ mở cửa trở lại vào 8 giờ sáng hôm sau.  vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Rate this post

Trả lời

Your email will not be publicly displayed. Required fields are marked with *