(1) Quy định về thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin từ quý khách khi đăng ký trên website spa.webkontum.com, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc mua sản phẩm thời trang, quần áo.

Bất kỳ những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau đây:

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn – thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng cá nhân.

Để cải thiện trải nghiệm trên trang web– chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện chất lượng dịch vụ website dựa trên các thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ quý khách.

Để cải thiện dịch vụ khách hàng – Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ.

Để quản lý một sự kiện, chương trình khuyến mãi, khảo sát, tính năng trang web khác

Để gửi email, sms chăm sóc khách hàng định kỳ – nếu bất cứ lúc nào bạn muốn huỷ đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm hướng dẫn hủy bỏ đăng ký ở dưới cùng của mỗi email.

(2) Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin của bạn, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty, tổ chức nào khác đối với bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn, khác với mục đích rõ ràng của việc cung cấp các sản phẩm mua hàng hoặc dịch vụ yêu cầu.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Như vậy tuyên bố này sẽ được áp dụng cho tất cả các chi nhánh, đại lý của chúng tôi không phân biệt nơi đóng trụ sở.

Lựa chọn của quý khách:

  • Khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn nó được sử dụng để liên lạc tiếp thị hơn nữa.
  • Bạn cũng có thể tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

 (3) Quy định về việc sử dụng thông tin của khách hàng

Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie, các file nhỏ mà một trang web cung cấp chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các hệ thống để nhận ra trình duyệt và bạn chụp và ghi nhớ thông tin nhất định. Điều này giúp chúng tôi hiểu và lưu các sở thích của bạn cho lần trong tương lai và theo dõi các quảng cáo.

(4) Quy định về việc chia sẻ thông tin với đối tác thứ ba:

Công ty TNHH Violet sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách hàng, trừ những điều được nêu trong thông báo bảo mật cá nhân này.

(5) Quy định đối với trẻ em và bảo mật

Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Bảo mật Đạo luật bảo vệ), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi  mà không có sự kiểm soát của phụ huynh khi truy cập trang web của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ được biên soạn cho những người ít nhất là 13 tuổi trở lên.  Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh và người giám hộ dành thời gian cùng trẻ em khi trẻ em vào internet và để biết được những trang mà con mình truy cập.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn bằng chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

(6) Quy định đối với khách hàng truy cập website

Đối với khách hàng truy cập vào trang website, chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch với bất kỳ thành viên có những sai phạm, ví dụ như: gửi thư rác, vi phạm thương hiệu hàng hóa, làm phương tiên lợi dụng để lôi kéo khách, hoặc những hoạt động vi phạm pháp luật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi khi quý khách hàng phát hiện một liên kết xấu bằng cách gửi email đến địa chỉ: [email protected]

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.